Cenník služieb

 

Oprava do 5 pracovných dní:

Bežný text..........1,5€/NS - oprava do 5 pracovných dní/ cena bez Dph
Odborný text......2€  /NS - oprava do 5 pracovných dní/ cena bez Dph

Oprava do 3 pracovných dní:

Bežný text...........3€/NS - expresná oprava do 3 pracovných dní/ cena bez Dph

Odborný text.......4€/NS - expresná oprava do 3 pracovných dní/ cena bez Dph


Oprava do 48 hodín:
Bežný text...........5€/NS - okamžitá oprava do 48 hodín/ cena bez Dph
Odborný text.......6€/NS - okamžitá oprava do 48 hodín/ cena bez Dph

NS-Normostrana: veľkosť listu A4, typ písma Times New Roman, veľkosť fontu 12, maximálne 1 800 znakov vrátane medzier.

Ceny za služby po dohode stanovujeme individuálne.Rozhodujúcimi faktormi pri stanovení ceny za korektorské služby sú: množstvo textu, formátovanie textu, štruktúra a termín dodania. 

Fakturačné údaje:

 TEXTO s.r.o.                                                 IČO: 50 487 230

 Vitanová 423                                                 DIČ: 2120342004

 027 12 Vitanová                                            IČ DPH: SK2120342004

 

Tešíme sa na spoluprácu :)