Vyhľadávanie pravopisných a gramatických chýb. Oprava textov. Štylistické úpravy. Kontrola webových stránok, letákov, propagačných materiálov, bulletinov a iných verejných textov. 

Nestrácajte čas - venujte ho biznisu.

Korektúry pravopisu, gramatiky a štylizáciu textu zverte odborníkom.

gallery/frame
gallery/h_p

Kompletný 

jazykový servis

pre Vaše podnikanie.

www.correctit.eu

info@correctit.eu